جابجایی روبرت سونین- Robertsonian translocation

جابجایی روبرت سونین- Robertsonian translocation یک بازآرایی کروموزومی می باشد که در آن کروموزوم های آکروسنتریک از طریق حذف بازوهای کوچکشان به هم متصل می شوند به عبارتی ساختار جدید کروموزمی ایجاد می شود که این ساختار حاوی دو بازوی بلند کروموزوم های آکروسنتریک می باشد. با رخداد تقریبی  ۱ در ۴۰۰ تا ۱ در هر ۹۰۰ تولد این جابجایی های فراوانترین جابجایی های کروموزومی در انسان می باشند. همه ۵ کروموزوم آکروسنتریک انسانی یعنی ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۱و ۲۲ در جابجایی های روبرت سونین شرکت دارند. فراوانترین جابجایی های روبرت سونین بین کروموزوم های ۱۳ و ۱۴ بین کروموزوم های ۱۳ و ۲۱ و بین کروموزوم های ۲۱ و ۲۲ ایجاد می شوند.

در جابجایی های روبرت سونین با وجود اینکه بازوهای کوتاه کروموزوم های آکروسنتریک در حین اتصال بازوهای بلند از بین می روند، اما چون در بین پنج کروموزوم آکروسنتریک بازوهای کوتاه کاملا شبیه است و از بین رفتن دو بازوی کوتاه کروموزوم های آکروسنتریک در انسان ایجاد بیماری نمی کند پس این نوع جابجایی ها با وجود اینکه میزانی از ماده ژنتیکی در حین انجام آن ها از بین می رود ولی جز جابجایی های متوازن دسته بندی می شوند. در برخی از موارد ممکن به ارث رسیدن این جابجایی ها در فرزندان این افراد باعث به هم خوردن توازن ماده ژنتیکی در آن ها بشود و ایجاد سندرم هایی مثل سندرم داون، سندرم ادواردز یا پاتو بکند.

ممکن است شما دوست داشته باشید مطالب بیشتر از این نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 − 6 =

error: کپی برداری ممنوع می باشد.ایران ژنتیک