جابجایی یا translocation

جابجایی یا translocation فرایندی است که در آن ماده ژنتیکی بین کروموزوم های متفاوت با هم تبادل می شوند.

این جابجایی ها می توانند به دو صورت وجود داشته باشند در یک صورت با وجود اینکه برخی از مواد ژنتیکی بین کروموزوم های متفاوت جابجا می شوند اما در کل میزان ماده ژنتیکی در سلول نسبت به یک سلول سالم و نرمال تغییری نداشته است که به این نوع جابجایی، جابجایی های متوازن یا balanced translocation گفته می شود، اما در برخی از موارد علاوه بر جابجایی یک بخشی از ماده ژنتیکی در سلول  گم شده است یا یک بخشی به ماده ژنتیکی سلول اضافه شده است که به این نوع جابجایی، جابجایی های نامتوازن یا unbalanced translocation گفته می شود.

جابجایی های متوازن در اکثر موارد در خود فرد ایجاد بیماری نمی کنند زیرا میزان ماده ژنتیکی کم یا زیاد نشده است، مگر اینکه محل جابجایی و شکست های ایجاد شونده حین جابجایی بر روی کروموزوم ها درون ژن ها قرار داشته باشد و از این طریق این شکست ها درون ژن ها باعث ایجاد بیماری بشوند، اما اگر این جابجایی ها از طریق این افراد به فرزندانشان برسند در برخی از موارد ممکن  است در فرزندان با جابجایی های نامتوازن تبدیل شده و باعث ایجاد بیماری بشوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید مطالب بیشتر از این نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × چهار =

error: کپی برداری ممنوع می باشد.ایران ژنتیک