ژنتیک به زبان ساده

ژنتیک شاخه ای از زیست شناسی است که با وراثت و تنوع ارتباط دارد. واحدهای وراثتی که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند (به عبارت دیگر به ارث می رسند) ژن نامیده می شوند. ژن ها در مولکول های بلند دئوکسی ریبو نوکلئیک اسید یا DNA موجود در تمامی سلول ها قرار دارند.

DNA همراه با یک ماتریکس پروتئینی، ساختار های نوکلئوپروتئین را تشکیل می دهد و به صورت ساختمان هایی به نام کروموزوم در بخشی از سلول به نام هسته قرار می گیرد.

DNA و هسته

ژن ها حاوی اطلاعات رمز کننده برای تولید پروتئین ها می باشند. DNA به طور طبیعی مولکولی پایدار با ظرفیت خودهمانندسازی (افزایش تعداد DNA با کپی برداری از خود) می باشد.
در موارد نادر ممکن است تغییر خودبخودی در قسمتی از DNA رخ دهد. این تغییر که جهش نامیده می شود ممکن است تغییری در این رمز ایجاد نموده و به تولید یک پروتئین ناقص منتهی شود.
جهش
گاهی نتیجه ی خالص جهش به صورت تغییری در ظاهر فرد یا تغییری در یک شاخص قابل اندازی گیری در موجود زنده به نام ویژگی یا صفت و یا گاهی نیز به صورت بیماری مشاهده شود. در طول تکامل هر زن متحمل جهش های بی شماری شده است این جهش ها باعث شده اند یک ژن خاص به شکل های متفاوتی وجود داشته باشد به این شکل های متنوع یک ژن آلل(Allel) گفته می شود.. ژن ها در بین همه افراد یک گونه جایگاه مشخصی را روی کروموزوم ها به خود اختصاص می دهند، به جایگاه مشخص هر ژن بر روی یک کروموزوم لوکوس(locus که جمع آن loci می باشد) گفته می شود.
آلل و لوکوس
بنابراین تمامی اشکال آللی یک ژن در موقعیت های مشابهی بر روی کروموزوم های مشابه یا هومولوگ یافت می شوند. کلمه ی لوکوس گاهی به جای ژن استفاده می شود. در آغاز پیدایش علم ژنتیک تصور می شود که ژن به صورت یک ذره واحد عمل می کند و معتقد بودند که این ذرات بر روی کروموزوم همانند دانه های تسبیج بر روی یک نخ آرایش یافته اند. این نحوی بیان برای دانشجویان تازه کار مفید است، اما در هنگام مطالعه ی اساس بیوشیمیایی وراثت نیاز به تغییر قابل توجهی دارد. تمامی ژن های موجود بر روی یک کروموزوم با یکدیگر در ارتباط می باشند. کروموزوم در نقل و انتقالات خود، تمامی ژن های پیوسته را با خود حمل می کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید مطالب بیشتر از این نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 3 =