کروموزوم

کروموزوم

کروموزوم یک مولکول DNA می باشد که تمام یا قسمتی از مواد ژنتیکی (ژنوم) یک ارگانیسم را شکل می دهد.

پروکاریوتها معمولا یک کروموزوم دایره دارند.

اما در سلول های یوکاریوتیک چندین کروموزوم وجود دارد که این کروموزوم ها به صورت خطی می باشند. کروموزوم های سلول های یوکاریوتیک در حالت عادی در سلول هایی که در حال تقسیم نمی باشند، به صورت کروماتین وجود دارند، که در این حالت ها کرومووزم ها به صورت مشخص قابل مشاهده نیستند بلکه همگی به صورت یک توده مشخص می باشند.


کروماتین خود از نوکلئوزوم ها ساخته شده اند. نوکلئوزوم ها ساختارهای هشتایی می باشند که از هشت هیستون مرکزی تشکیل شده اند. به دور این هشت هیستون مولکول DNA پیچیده می شود. هیستون ها ساختار های پروتئینی می باشند پس در اصل کروماتین یک ساختار حاوی DNA و پروتئین می باشد.

هیستون های قرار گیرنده در نوکلئوزوم ها حاوی دو دسته چهار تایی از هیستون های H2a، H2b، H3 و H4 می باشند. سپس ساختارهای نوکلئوزومی با کمک یک نوع دیگر از هیستون به نام H1 ایجاد ساختارهای سازمانبدی شده جدیدتری ایجاد می کنند.

در تمام سلول های بدن انسان کروموزوم ها به صورت کروماتین حضور دارند، با چند مورد استثنا، برای مثال، سلول های قرمز خون. کروماتین ها فقط در هسته سلول های انسانی (و سایر یوکاریوت ها) قرار داند و اکثر میزان DNA موجود در سلول ها در این ساختارها قرار دارد به جز مقدار اندکی که در میتوکندری ها وجود دارد.
کروموزوم به طور معمول در زیر میکروسکوپ نوری تنها وقتی که سلول در حال تقسیم و در مرحله متافاز باشد، قابل مشاهده می باشد. قبل از این مرحله، در مرحله S یا مرحله سنتز از چرخه سلولی هر یک از کروموزوم ها از طریق فرآیند همانند سازی به دوکروموزوم یکسان تبدیل شده است، که این دو کروموزوم یکسان و جدید از محل سانترومر به یکدیگر متصل هستند، زمانی که این کروموزوم ها در مرحله متافاز قابل مشاهده در زیر میکروسکوپ نوری می باشند، به هر یک از کروموزوم های جدید ساخته شده یک کروماتید گفته می شود که یک ساختار X شکل به وجود می آورند.

در سلول های پروکاریوتی که هسته وجود ندارد کروماتین به صورت آزاد و شناور در سیتوپلاسم قرار دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید مطالب بیشتر از این نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

16 − 8 =

error: کپی برداری ممنوع می باشد.ایران ژنتیک