تلانژکتازی – Telangiectasia

تلانژکتازی - Telangiectasia تلانژکتازی - Telangiectasia تلانژکتازی - Telangiectasia به افزایش بیش از حد قطر مویرگ‌های زیر سطح پوست (گشادشدگی مویرگ‌ها) گفته می‌شود.  مویرگ‌های متسع شده به قطر نیم تا یک میلیمتر در زیر پوست یا سطح مخاطی قرار…

ترومبوفیلی و ارتباط آن با سقط مکرر

ترومبوفیلی و ارتباط آن با سقط مکرر ترومبوفیلی چیست؟ ایجاد لخته درست در محل بریدگی های رگی، حاصل تعامل و تعادل دقیق در عوامل متعدد انعقادی و ضد انعقادی و مهارکننده ها و فعال کننده های آنها می باشد. ایجاد سریع لخته (انعقاد) می تواند برای بستن…

آسپیراسیون ریوی یا آسپیراسیون Aspiration

آسپیراسیون ریوی (یا به اختصار آسپیراسیون) به معنای ورود هرگونه مایع، ترشحاتی مثل بزاق ، خلط و اجسام دیگر توسط دم ریوی به داخل مجرای تنفسی تعریف می‌گردد. این مواد می‌توانند شامل شیر مادر درهنگام تغذیه نوزاد، استفراغ در فرد بیهوش، آب در فرد…

هیدروسفالی یا هیدروسفالوس hydrocephalus

هیدروسفالی : کلمه هیدروسفالوس مشتقی از کلمات یونانی هیدرو (hydro) به معنای آب و سفالوس (cephalus) به معنای سر می باشد. همانطور که از ترکیبی اسمی آن مشخص می باشد در این حالت میزان زیادی از مایع در مغز تجمع پیدا می کند. این مایع تجمع یافته…

سندرم گیلن – باره Guillain – Barre syndrome

شرح بیماری سندرم گیلن – باره Guillain – Barre syndrome سندرم گیلن – باره Guillain – Barre syndrome یک اختلال خودایمنی بوده که عصب ها را تحت تاثیر قرار می دهد. اختلالات خودایمنی زمانی رخ می دهند که سیستم ایمنی دچار اختلال در عملکرد شده و به…

آلفا فیتوپروتئین (Alpha-fetoprotein) یا (AFP)

آلفا فیتوپروتئین (Alpha-fetoprotein) یا (AFP) آلفا فیتوپروتئین (Alpha-fetoprotein) یا (AFP) آلفا فیتوپروتئین (Alpha-fetoprotein) یا (AFP) یکی از پروتئینهای خون است و پروتئین اصلی می باشد که در دوران جنینی توسط کیسه زرده و کبد جنین تولید…

آتاکسی – تلانژکتازی (Ataxia – telangiectasia)

شرح بیماری آتاکسی – تلانژکتازی (Ataxia – telangiectasia) یک اختلال وراثتی نادر بوده که بر روی سیستم عصبی ، سیستم ایمنی و سایر سیستم های بدن تاثیر می گذارد. این اختلال توسط مشکلات پیشرونده در حرکات هماهنگ (عدم تعادل : ataxia) که در اوایل…

آننسفالی (Anencephaly)

شرح بیماری آننسفالی (Anencephaly) آننسفالی (Anencephaly) اختلالی است که عملکرد طبیعی مغز و استخوان های جمجمه را مختل می کند. این اختلال زمانی رخ می دهد که ساختاری به نام لوله ی عصبی قادر به بسته شدن در طول اولین هفته های تکوینی جنینی نباشد.…