مرور رده

مقالات

سفیدی مو و ارتباط آن با بیماری های قلبی

میزان بالاتر سفیدی مو با افزایش میزان خطر بیماری های قلبی ارتباط دارد سفیدی مو و بیماری کرونری قلب مکانیسم های مشترکی دارند، این مکانیسم ها همراه با پیری می باشند. یک مطالعه مشاهده ای جدید که بر روی این فرایند انجام شده است، پیشنهاد کننده…

کروموزوم

کروموزوم کروموزوم یک مولکول DNA می باشد که تمام یا قسمتی از مواد ژنتیکی (ژنوم) یک ارگانیسم را شکل می دهد. پروکاریوتها معمولا یک کروموزوم دایره دارند. اما در سلول های یوکاریوتیک چندین کروموزوم وجود دارد که این کروموزوم ها به صورت خطی می…

شناسایی جهش های ژنی جدید در ارتباط با سرطان تخمدان و مغز

شناسایی جهش های ژنی جدید در ارتباط با سرطان تخمدان و مغز در جدیدترین مطالعات، تغییرات ژنتیکی و واریانت های جدید مرتبط با تکامل سرطان مغز و سرطان تخمدان، شناسایی شده اند. این پیشرفت مهم باعث افزایش شانس فهم در مورد نحوه تکامل این سرطان ها،…

آلیسین موجود در سیر و ارتباط آن با ریزش مو و رویش مجدد آن

آلیسین آلیسین یک ترکیب طبیعی سولفوری (آرگانوسولفور-organosulfur) می باشد که از گیاه سیر به دست می آید. سیر از خانواده زنبق ها بوده که واجد خواص آنتی بیوتیکی بی شماری از جمله اثرات ضد ویروسی، باکتری، انگلی و قارچی می باشد. آلیسین اولین بار…

ژنتیک به زبان ساده

ژنتیک شاخه ای از زیست شناسی است که با وراثت و تنوع ارتباط دارد. واحدهای وراثتی که از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابند (به عبارت دیگر به ارث می رسند) ژن نامیده می شوند. ژن ها در مولکول های بلند دئوکسی ریبو نوکلئیک اسید یا DNA موجود در تمامی…