مرور رده

ژنتیک نامه

ژنتیک نامه تعریف تمامی اصلاحات و علائم بیماری های ژنتیکی. همچنین توضیح در مورد بیماری های ژنتیکی، مشاوره ژنتیکی، ازمایشات ژنتیکی

آلفا فیتوپروتئین (Alpha-fetoprotein) یا (AFP)

آلفا فیتوپروتئین (Alpha-fetoprotein) یا (AFP) آلفا فیتوپروتئین (Alpha-fetoprotein) یا (AFP) آلفا فیتوپروتئین (Alpha-fetoprotein) یا (AFP) یکی از پروتئینهای خون است و پروتئین اصلی می باشد که در دوران جنینی توسط کیسه زرده و کبد جنین تولید…

پلیوتروپیسم Pleiotropism

پلیوتروپیسم پلیوتروپیسم در ژنتیک  (در ژنتیک تکاملی) به این معنا می باشد که یک ژن بتواند چندین اثر فنوتیچی را در یک موجود به وجود آورد. اغلب این اثرات کاملا به هم بی ارتباط به نظر می رسند، مکانیسم اصلی مرتبط با این حالت این است که یک ژن به…

فنوتیپ

فنوتیپ فنوتیپ فنوتیپ عبارت است از هر ویژگی یا صفتی مشخص یک موجود زنده. این صفت ممکن است مانند رنگ چشم قابل مشاهده باشد. همچنین ممکن است برای تعیین صفت از ازمایشات ویژه به عنوان مثال آزمایش سرولوژیکی برای تعیین گروه خونی استفاده شود. فنوتیپ…
error: کپی برداری ممنوع می باشد.ایران ژنتیک