مرور رده

بیماری های ژنتیکی

سندرم گیلن – باره Guillain – Barre syndrome

شرح بیماری سندرم گیلن – باره Guillain – Barre syndrome سندرم گیلن – باره Guillain – Barre syndrome یک اختلال خودایمنی بوده که عصب ها را تحت تاثیر قرار می دهد. اختلالات خودایمنی زمانی رخ می دهند که سیستم ایمنی دچار اختلال در عملکرد شده و به…

آتاکسی – تلانژکتازی (Ataxia – telangiectasia)

شرح بیماری آتاکسی – تلانژکتازی (Ataxia – telangiectasia) یک اختلال وراثتی نادر بوده که بر روی سیستم عصبی ، سیستم ایمنی و سایر سیستم های بدن تاثیر می گذارد. این اختلال توسط مشکلات پیشرونده در حرکات هماهنگ (عدم تعادل : ataxia) که در اوایل…

آننسفالی (Anencephaly)

شرح بیماری آننسفالی (Anencephaly) آننسفالی (Anencephaly) اختلالی است که عملکرد طبیعی مغز و استخوان های جمجمه را مختل می کند. این اختلال زمانی رخ می دهد که ساختاری به نام لوله ی عصبی قادر به بسته شدن در طول اولین هفته های تکوینی جنینی نباشد.…
error: کپی برداری ممنوع می باشد.ایران ژنتیک