مرور برچسب

آکروسانتریک

آرایش کروموزوم ها از نظر محل قرار گیری سانترومر

کروموزوم های متفاوت بر اساس محل قرار گیری سانترومر به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند. ۱- کروموزوم‌های متاسنتریک که سانترومر در وسط کروموزوم قرار دارد. ۲- کروموزوم‌های ساب متاسنتریک که  سانترومر در بین وسط و انتهای کروموزوم قرار دارد.…
error: کپی برداری ممنوع می باشد.ایران ژنتیک