مرور برچسب

تریزومی

مشاوره ژنتیک : خانم 39 ساله با نتیجه آمنیوسنتز مثبت تریزومی 18

مشاوره ژنتیک: مشاوره گیرنده: نتایج آمنیوسنتز برای یک خانم ۳۹ ساله نشان دهنده جنین دارای تریزومی ۱۸ می باشدx(47,XX,+18)x. سابقه حاملگی شاخصی به علت مرگ داخل رحمی جنین در هفته ۳۳ بارداری برای جنینی که با تریزومی ۱۸ در هفته ۲۸ بارداری از طریق…

کف پای گرد – club foot

کف پای گرد یا club foot که در برخی از موارد به آن rocker bottom foot نیز گفته می شود به معنای گرد بودن کف پا به سمت خارج می باشد که از فنوتیپ های شاخص در برخی اختلالات از جمله تریزومی ۱۸، تریزومی ۱۳، تریزومی ۹ و جهش در ژن  HOXD10 می باشد.…
error: کپی برداری ممنوع می باشد.ایران ژنتیک