مرور برچسب

Fetal akinesia deformation sequence

توالی دفورماسیون آکنزی جنینی (Fetal akinesia deformation sequence)

توالی دفورماسیون آکنزی جنینی (Fetal akinesia deformation sequence) توالی دفورماسیون آکنزی جنینی یا Fetal akinesia deformation sequence اختلالی است که به علت کاهش تحرک داخل رحمی جنین باعث ناهنجاری هایی مثل سفتی مفاصل(arthrogryposis multiplex…

مشاوره ژنتیک : مادر 38 ساله با فرزند قبلی با فنوتیپ تریزومی 18

مشاوره ژنتیک: مشاوره گیرنده: مادر ۳۸ ساله با فرزند قبلی با فنوتیپ تریزومی ۱۸ اولین مشاهدات: یک خانم ۳۸ ساله برای نمونه گیری پرزهای کوریونی مراجعه کرده است؛ سابقه زایمان همراه با یک حاملگی قبلی به صورت مرده زائی یک نوزاد دختر در زمان زایمان…
error: کپی برداری ممنوع می باشد.ایران ژنتیک