مرور برچسب

NIDDM همراه با ناشنوایی

دیابت و ناشنوایی دارای توارث مادری _ MIDD

شرح کلی دیابت و ناشنوایی دارای توارث مادری دیابت و ناشنوایی دارای توارث مادری (Maternally inherited diabetes and deafness = MIDD) نوعی از دیابت بوده که اغلب با از دست دادن شنوایی به خصوص صداهای بلند همراه است. دیابت و ناشنوایی دارای توارث…
error: کپی برداری ممنوع می باشد.ایران ژنتیک